Vanliga frågor


Fillers & Botox

Vad bör jag tänka på innan min behandling?

Innan din behandling är det bra att undvika blodförtunnande medel för att minska risken för blåmärken. Vi rekommenderar att du undviker:

 • Smärtstillande mediciner som Ipren, Voltaren (Diklofenak) och Naproxen en vecka innan din behandling.
 • Omega 3 två veckor innan ditt besök
 • Alkohol minst fem dagar innan besöket

Om du tar blodförtunnande mediciner så som Waran, Trombyl eller Eliquis ber vi dig kontakta oss i förväg. Fillers

Vad bör jag tänka på under behandlingsdagen?

När du anländer behöver du visa upp giltig legitimation. Om du har smink på dig kommer detta att tas bort på plats av din behandlare. Med andra ord gör du lite som du vill men det underlättar om du kommer osminkad.

Om det är första gången hos oss får du några papper att fylla i.

Du och din behandlare går tillsammans igenom vilket resultat du önskar att uppnå, vad som kan förväntas samt biverkningar och risker. I samband med din behandling tas alltid före- och efterbilder.

Du får bedövningssalva beroende på vilket område som ska behandlas. Vi använder oss av tandläkarbedövning (Tetrakain + Lidokain) i form av salva.

När bedövningssalvan har hunnit verka, börjar själva behandlingen. Behandlingstiden kan variera från 2 till 20 minuter beroende på område som ska behandlas.


Vad bör jag tänka på efter min behandling?

Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter din behandling med vissa restriktioner (se nedan). De eventuella reaktioner som kan upplevas ett par dagar efter behandlingen är torrhet, rodnad, svullnad och blåmärken.

Eftersom injektionsbehandlingar skapar temporära mikrokanaler och mikroblödningar i huden på behandlingsområdet, är det ytterst viktigt att tänka på hygien och korrekt hudvård efter behandlingen. Efter din behandling bör du tänka på följande:

 • Att ej ta på det behandlade området de första två timmarna
 • Att ej sminka dig de första fyra timmarna. 
 • Att ej duscha/bada med varmt vatten samma dag som du behandlats
 • Att ej basta den första veckan
 • Att ej exponera huden för direkt UV ljus (sol eller solarium) i en vecka
 • Att undvika "brun utan sol" de första två dygnen
 • Att undvika produkter med AHA, BHA eller PHA-syror, retinoider och bensoylperoxid i minst tre dagar efter din behandling
 • Att ej utföra ansiktsmassage eller ansiktsbehandlingar inom 24 timmar
 • Att genomgå en längre flygresa inom två dygn
 • Att ej sova på mage i tre dygn, sov helst på rygg
 • Att ej utföra massage i tre dygn (då man ligger på mage)
 • Att ej massera, skrubba eller peela ansiktet på tre dygn
 • Att ej genomgå hård fysisk aktivitet / träning / gym inom tre dagar
 • Att ej överanstränga ansiktsmuskulaturen i en vecka

Kan svullnad och blåmärken uppstå?

Ansiktet är otroligt kärlrikt och blodförsörjningen god vilket innebär att blåmärken, svullnad och rodnad kan uppstå vid behandlingar i ansiktet. Viss övergående svullnad, rodnad och blåmärken kan förekomma runt det behandlade området. Detta försvinner vanligtvis inom en vecka.


Vad består våra filler av och vad är Hyaluronsyra?

Fillers består av Hyaluronsyra som är ett fuktbindande sockermolekyl som förekommer naturligt i kroppen. Det är hyaluronsyra och kollagen som upprätthåller hudens lager och struktur, samt medverkar till att ge huden volym och fukt. Med åldern minskar den egna Hyaluronsyran och huden blir slappare.


När ser man resultat?

Resultat syns omgående och efter ca två till tre dagar har oftast svullnad som uppkommer hos många försvunnit. Slutresultatet har du efter två veckor. 


Kan man gå till jobbet direkt efter behandlingen?

Man kan som regel återgå till jobbet och sina normala rutiner efter en fillerbehandling. Man kan ha lätt ömhet och rodnad efter behandlingen men det lägger sig oftast inom någon dag. En del svullnar efter behandling och svullnaden kan synas i några dagar. Vissa får även blåmärken som kan behöva sminkas över de närmaste dagarna.


Kan man utföra fillerbehandlingar när man är gravid eller ammar?

Fillerbehandlingar ska inte utföras under graviditet eller under amning.


Hur lång tid efter avslutad amning kan man göra en behandling?

Vi rekommenderar att man väntar i minst 2 månader efter avslutad amning.


Kan man utföra fillerbehandlingar om man är sjuk eller har herpes / munsår?

Du får ej ha en infektion eller feber när du utför en behandling. Du får heller inte ha en finne på injektionsområdet eller herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.


Kan man röka efter behandlingen?

Man bör avstå rökning i minst fyra timmar efter behandlingen.


Kan man blanda eller kombinera olika filler märken?

Vi kombinerar ofta olika fillers, olika densiteter (tjocklekar), beroende på område som skall behandlas. Man kan kombinera olika filler märken i olika regioner av ansiktet. I teorin kan man även blanda olika hyaluronsyrebaserade filler i tex. läpparna men bör undvikas om det är för tätt inpå senaste behandlingen. Rådfråga med vår behandlare innan om du genomgått behandling ett annat märke tidigare. Har man en tidigare gammal filler av ett märke i läppen bör man vänta ett antal månader innan man fyller med ett annat.

Gör det ont att göra en fillerbehandling?

Smärtan är individuell. Innan behandlingen får man en bedövningssalva (lidokain med tetrakain) för att minimera smärta. 


Hur länge håller filler?

Hur länge filler håller beror på vilket området som behandlas och ens egna ämnesomsättning och livsstil. Varje behandlingsområde i ansiktet har sin egna varaktighet och detta beror på vävnaden under huden samt aktiviteten av behandlingsområdet. Normalt sett varar de flesta behandlingar mellan fyra till tolv månader.


Vilka biverkningar / komplikationer kan man få efter en behandling med filler?

Vi arbetar med de bästa produkterna på marknaden (Stylage och Revolax). Dessa betraktas som mycket säkra produkter och förknippas med få och sällan förekommande komplikationer och biverkningar. Den låga komplikationsgraden beror i första hand på att de ämnen som injiceras består av naturlig substans (hyaluronsyra) och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel, går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen

Eventuella komplikationer med en fillerbehandling kan innebära:

 • Infektioner där huden penetrerats
 • Asymmetri och ojämnheter
 • Blödning, blånad och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i upp till en vecka
 • Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Även dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående

Återfår man sin originala form om man inte önskar att fortsätta med behandlingarna?

Ja, fillerbehandlingar är inte permanenta. Så småningom återgår kroppen till sin originala form.


Går det att ta bort filler?

Hyaluronsyrebaserade filler går att bryta ned genom att injicera ett motmedel som heter Hyalase. Efter behandling med Hyalase bryts fillern ned på 24 timmar och utseendet återställs omedelbart.


Kan resultatet bli ojämnt?

Ingen person är 100% symmetrisk och detta påverkar givetvis resultatet av en fillerbehandling. Vi försöker alltid uppnå perfektion och symmetriska resultat men detta är tyvärr inte alltid möjligt.


Vad gör jag om jag behöver en korrigering?

Eventuella korrigeringar sker endast vid akuta eller tydligt avvisande besvär och tidigast 2 veckor efter behandlingstillfället. Innan en korrigering bokas in sker en bedömning med hjälp av bilder som mailas in. Notera att inga korrigeringar sker efter Förstagångsbehandling av läppar. Detta på grund av att det krävs minst 2 behandlingar för slutgiltigt resultat.


Hur länge håller en läppförstoring?

Läpparna har en snabbare absorptionsförmåga av filler än vad andra delar av ansiktet har och det krävs oftast en uppbyggnadsfas. Vi lägger därför alltid upp en individuell uppbyggnadsplan för läpparna.

Det krävs oftast 2-3 behandlingar under uppbyggnadsfasen. Några veckor efter den första behandlingen kan man uppleva att läpparna återgått i princip till utgångsläget. En påfyllning behövs som regel oftast 2-4 månader efter första besöket för att uppnå ett långvarigt och naturligt resultat.

När man uppnått önskat resultat räcker det med underhåll 1-2 gånger per år.


Kan det bli klumpar i läpparna efter en fillerbehandling?

I läppvävnaden kan det normalt förekomma fickor, var filler ibland kan samla sig och bilda små klumpar. Dessa försvinner normalt sett efter några veckor. Om de inte försvinner spontant kan man hjälpa till med att massera dessa själv.Hur stor mängd filler behöver man och hur många upprepade behandlingar behövs?

Har man tidigare aldrig utfört en behandling med filler i läpparna så jobbar kroppen på ett sätt för att bryta ned fillern de första veckorna. 3-4 veckor efter första besöket kan man därför uppleva att läpparna återställts i princip till det ursprungliga skicket.

Det krävs oftast 2-3 behandlingar med cirka 2-4 månads intervall innan man uppnår naturligt och långvarigt resultat

Första behandlingen rekommenderar vi att alltid 1ml och resterande behandlingar kan variera mellan 0,5-1ml.


Botox

Vad är Botox och när används det?

Botox är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan och kråksparkar kring ögonen. Man kan även använda Botox i medicinskt syfte så som vid behandling spänningshuvudvärk. 


Hur fungerar Botox?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskel eller svettkörtel. Den försvagar muskelfunktionen vilket leder till att muskeln slappnar av. Läkemedlet varar i kroppen 48 timmar men effekten varar i månader. Efter några månader avklingar effekten och tillståndet återgår till ursprungsläget.


Är Botox verkligen ett nervgift och farligt?

Det talas ofta om Botox som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant så länge Botox används i lämpliga doser och hanteras av vårdpersonal med kunskap om ämnet. 


När ser man resultat?

Resultatet kommer smygandes efter några dagar, man ser därför inget resultat direkt efter behandlingen. Fullt resultat uppnås efter 10-14 dagar.


Hur länge varar effekten av Botox?

Effekten på rynkor varar i ca 3-6 månader.


Kan jag gå till jobbet efter behandlingen med Botox?

Man kan återgå till jobbet efter en behandling med Botox. Ofta syns det inte att man gjort någon behandling. Man kan få små röda prickar på huden från nålsticken som oftast går över på några minuter.


Kan man förstora läpparna med Botox?

För läppförstoring rekommenderas i första hand hyaluronsyrebaserade filler. Med Botox kan man däremot lyfta överläpp konturen och skapa en ökad volym till överläppen. Botox kan användas för gummy smile behandling kring munnen samt för att behandla rynkor kring munnen.Gör behandlingen ont?

Behandling med Botox är inte särskilt smärtsam eftersom den sker med en mycket tunn nål.


Kan man bli förlamad om något går fel?

Nej. Däremot kan Botox användas på patienter med ansiktsförlamning orsakad av tex stroke för att få mer symmetri i ansiktet.


Kan huden bli slapp om man har använt Botox länge?

Nej, tvärtom. Botox är ett muskelavslappnande medel som minskar bildning av rynkor. Användning av Botox under en längre tid leder i längden till slätare hud. Botox är därför ett utmärkt medel för att användas i förebyggande syfte mot rynkor.


Vilka biverkningar finns det med Botox?

Biverkningar eller eventuella komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är dessa av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att svullnad uppkommer vid injektionsområdet. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till hängande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag. Därför bör du undvika träning, ansiktsmassage/peeling, eller sova på mage 3-4 dygn efter din behandling


Vilka ska inte använda Botox?

Man ska inte behandlas med Botox om man tidigare har visat sig överkänslig mot medlet. Lider man av muskelsjukdomar, använder antibiotika eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i muskler ska man undvika Botox. Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.


Tappar man all mimik vid användning av Botox?

Botox blockerar signalen mellan nerv och muskeln man behandlar. Man kan under effekten av Botox känna sig stel och tappa en del mimik, men detta är individuellt och beroende på vilka doser Botox man lägger. Vi anpassar dosen efter dig och dina behov. Vi försöker använda oss utav mindre doser för att endast försvaga muskeln precis så mycket som behövs för att släta ut rynkorna men ändå behålla mimiken i ansiktet.


Kan jag träna efter behandling med Botox?

Eftersom att det tar några dygn för Botoxen att ge effekt och läkemedlet är i kroppen 2 dygn, bör man undvika träning i 3-4 dagar för att undvika oönskade resultat.